Jak funguje intuitivní vidění

Jev intuitivního vidění živořil pod prahem zájmu vědecké obce více jak dvacet let. Pod několika názvy byla tato schopnost znovuobjevena již několikrát (intuitivní vidění, alternativní zrak, direct vision, přímé vnímání, vnitřní zrak, inner vision apod.)

Mozek na vodítkuNapříklad v roce 1992 probíhal výzkum neobvyklých psychických schopností dětí v Čině. Jev vidění bez očí byl testován na 1222 studentech základních a středních škol (623 chlapců, 599 dívek). Vedoucí Tian Weishun a Zhu Huizhong v závěrečné zprávě uvádí, že celková úspěšnost rozvoje vidění bez očí byla 12.35%, nejlepší výsledky měli chlapci ve věku 9 let (20%). (Zdroj: EHF, Super Psychic’s Kids, Prof. Tang Jianmin).

Znovuobjevení metody proběhlo V. M. Bronnikovem v Rusku, v současnosti nejvíce popularizuje vidění bez očí Mark Komissarov, který také pořádá v mnoha zemích kurzy (hodně drahé).

I přes jednoznačné důkazy o pravdivosti tohoto fenoménu doposud výzkum souvisejících mechanismů stále v počátcích. Nezájem ze strany seriózních vědců o intuitivní vidění totiž dal prostor různým esoterickým skupinám a nevyvratitelným teoriím (příkladem může být právě Mark Komissarov, jakkoli bohulibé jsou jeho cíle v oblasti pomoci slabozrakým). Tyto teorie při nejlepší vůli neprojdou testem Occamovou břitvu. Nádech mystična okolo celého jevu pak odrazuje i vědce, kteří by rádi tyto neobvyklé schopnosti mozku prozkoumali.

Hypotézy, jak to funguje

Přímé vnímání informací z okolí (Mark Komissarov)

Teorie propagovaná Markem Komissarovem a také asi nejčastěji přijímaná mezi lektory a lidmi s natrénovaným intuitivním viděním. Její východiska jsou však těžko ověřitelná (mozek dokáže fungovat jako anténa/kvantový počítač a dokáže z okolí jakoukoli informaci). Zatím jsem nenarazil na situace, které by naznačovaly její pravdivost. Kompletní informace o přímém vnímání informací z okolí najdete na samostatné stránce.
Aktuální stav: nepravěpodobné, Occamova břitva.

Teorie světlocitlivé epifýzy

Ověřitelná teorie racionálního skeptika zní: Za příjem vizuálního signálu je zodpovědná endokrinní žláza epifýza, která obsahuje světločivé buňky. Umístění uprostřed mozku naznačuje, že její citlivost nebude na záření ve viditelném spektru, ale nejspíše na oblast GHz vln. Elektromagnetické záření k epifýze proniká přes prázdný prostor v nosních dutinách, zacloněním místa před nosem je zorné pole zakryto. Žádné stahování informací z okolního pole není nutné zavádět.
Aktuální stav: pravěpodobné, ale teorie má své trhliny

Vědecké studie

Studium fenoménu tzv. přímého či alternativního vidění

Ruská studie z roku 2002, která se zaměřuje na studium EEG signálů (encefalogram) mozků dětí při normálním vidění a při přímém vidění bez očí. Sedm testovaných dětí ve věku 10-17 let prochází (úspěšně) testy rozpoznání obrázků a textů běžným zrakem a poté se zatemněným zrakem. Studie si všímá změn v beta mozkových vlnách.

Výzva čtenářům

Máte-li k tématu co říci, neváhejte se ozvat do komentářů. Obsah stránek bude průběžně doplňován a rozšiřován tak, jak se bude rozšiřovat poznání tohoto jevu.

1 komentář u „Jak funguje intuitivní vidění

  1. dana

    Dobrý den, náhodně jsem narazila na Vaše stránky při hledání toho co to vlastně vidím za zavřenýma očima. Jsou to obrazy na které se dívám a ,když oči zavřu vidím černobíle. Doposavad jsem nedostala na toto přímou odpověď. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *