Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazuji řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vojtěch Sláma, provozovatel webových stránek intuitivni-videni.cz, prohlašuje, že informace o návštěvnících stránek jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel intuitivni-videni.cz veškeré údaje získané od čtenářů webu užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu návštěvníka stránek nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *